top of page

selvhevdelse

Kursdato kommer

Lav selvfølelse innebærer vansker med å akseptere deg selv og slik man er, og ofte en opplevelse av å være midre verdt. Din indre dialog innebærer mye negative tanker om deg selv og fremtiden, og det tar mye tankekraft og energi å prøve å opprettholde et ytre bilde som ikke samsvarerer med ditt indre bilde.

 

Mange legger sin identitet i det de får til eller gjør. Blir et mønster av å måtte oppnå eller klare ting, for å føle seg bra. Verden i dag består av svært mange (flotte) mennesker som ikke føler seg bra nok.

  

På kurset vil du få økt forståelse om hvordan selvfølelsen dannes, samt hvordan en dårlig selvfølelse opprettholdes.
Du vil bli bevisst dine fastlåste tankemønstre, og lære hvordan du kan rokke ved og endre mønstre gjennom kognitive verktøy, compassion focused- og imaginary-teknikker
.

Kursinfo

Dato: Ta kontakt for datoer og pris

bottom of page