top of page

angst & depresjon

Kursdato kommer

Det rapporteres om økende angst og depresjon i alle aldersgrupper. WHO rapporterer at depresjon kommer til å være hovedgrunnen til uhelse og at folk står utenfor arbeidslivet – nr 1 innen 2030 i den vestlige verden.

 

Ingen av oss kommer til å gå gjennom livet uten å i perioder kjenne på mer symptomer av angst og nedstemthet. I dag er angst en av hovedgrunnen til at folk tar kontakt med lege.

 

I kurset vil de fysiologiske reaksjoner på angst og depresjon settes i sammenheng med uhensiktsmessige tankemønstre og følelser, og forklares gjennom hvordan de gjensidig påvirker hverandre. Kurset vil videre ta for seg godt dokumenterte kognitive teknikker der virkning i behandling er godt dokumentert. Mange opplever at de oppnår gode resultater relativt hurtig. Kom og prøv selv!

Kursinfo

Dato: Ta kontakt for datoer og pris

bottom of page